Persbericht Corona Protocol AV-sector

Minister Wiebes riep onlangs alle sectoren op om een plan op te stellen die past binnen de anderhalvemetereconomie. De NAPA en NCP werken daarom aan de ontwikkeling van een generiek protocol voor de AV-sector. De DAFF is hierbij betrokken voor een specifiek onderdeel, waarvoor we de afgelopen tijd input hebben verzameld vanuit alle disciplines. Hierin werken we vanuit een speciaal samengestelde werkgroep met o.a. de NBF en DLG.

 

PERSBERICHT
ter attentie van de redactie(s) media / film / kunst & cultuur

Amsterdam, 22 april 2020

AUDIOVISUELE SECTOR ONTWIKKELT CORONA-PROTOCOL

De Nederlandse audiovisuele sector ontwikkelt een generiek Corona-protocol. Een dergelijk protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.

De Nederlandse audiovisuele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Producties zijn stilgelegd en opnames zijn geannuleerd of uitgesteld. De persconferentie van minister-president Rutte op 21 april jl. bood nog geen duidelijkheid over het moment waarop opnames weer kunnen beginnen.

Bedrijven en zelfstandig ondernemers die actief zijn in de Nederlandse audiovisuele industrie verkeren daardoor in grote onzekerheid. Voor de sector is het dan ook van groot belang dat zodra dit mogelijk is de werkzaamheden veilig en verantwoord hervat kunnen worden.

Verschillende beroepsgroepen en -verenigingen, gecoördineerd door de Dutch Academy For Film (DAFF), hebben al praktische oplossingen aangedragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalvemeter-samenleving. Producentenverenigingen NCP en NAPA faciliteren nu de stappen die nodig zijn om met deze inbreng tot een generiek Corona-protocol te komen voor de brede audiovisuele sector.

Het protocol zal richtlijnen bevatten voor werksituaties op de werkvloer en de set, met betrekking tot

basis van het protocol werkbare en realistische afspraken gemaakt kunnen worden die houdbaar zijn in juridisch opzicht (privacy en aansprakelijkheid), die toezien op risicodekking (verantwoorde en betaalbare verzekeringen) en op de wijze waarop de verschillende contractpartijen hun verantwoordelijkheid nemen voor producties, bijvoorbeeld met betrekking tot planning en (meer)kosten.

Het protocol wordt in opdracht van NCP en NAPA uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp (onafhankelijk consultant, directeur/bestuurder a.i. Nederlands Film Festival) en afgestemd met de DAFF en beroepsverenigingen en belanghebbende partijen zoals omroepen en verzekeraars.

_____________________________________________________________________________

Noot voor de redactie

De beroepsverenigingen NCP en NAPA vertegenwoordigen het merendeel van de onafhankelijke av-producenten in Nederland. De aangesloten productiebedrijven realiseren onder meer speelfilms, televisieproducties, drama, documentaires, animatie, interactieve producties en games.

Nederlandse Content Producenten (NCP): Jaap Visser, adjunct-directeur: 06-14673492 / Arie Landsmeer, directeur: 06- 29449676 | www.nederlandsecontentproducenten.nl
Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA): Anna Pedroli, directeur: 06-19200483 | www.producentenalliantie.nl

 • Makers vragen aandacht voor jeugdfilm tijdens Gouden Kalf Competitie
  Verschillende makers hebben een brief opgesteld, gericht aan alle leden van de DAFF, om aandacht… Lees meer »
 • Workshop 'COVID MANAGER ON SET'
  De workshop voor juni zit inmiddels vol. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid voor een vervolg.… Lees meer »
 • Persbericht lancering AV Covid-10 Toolkit NL app
  PERSBERICHTAmsterdam, 2 juni 2020   NIEUWE APP BESCHIKBAAR VOOR TOOLKIT COVID-19 AUDIOVISUELE… Lees meer »
 • Gouden Kalf voor Costume Design!
  Met veel plezier delen we hierbij mede namens het Nederlands Film Festival mee dat het Gouden Kalf… Lees meer »
 • Aanvullende brief nav persbericht
  Beste crew van Nederland,  In de afgelopen week hebben verschillende beroepsgroepen en – verenigingen,… Lees meer »
 • Persbericht Corona Protocol AV-sector
  Minister Wiebes riep onlangs alle sectoren op om een plan op te stellen die past binnen de anderhalvemetereconomie.… Lees meer »
 • Filmmaker Boris Gerrets op 72-jarige leeftijd overleden
  Op 26 maart is documentairemaker Boris Gerrets (1948) na een ziekbed overleden. Boris was sinds… Lees meer »
 • COVID-19: steunmaatregelen Filmfonds
  In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van… Lees meer »
 • Nu te zien in het NFF Viewingsysteem
   Leden kunnen inloggen in het NFF Viewingsysteem. Ondervind je problemen? Neem dan contact op via… Lees meer »
 • Invloed corona-virus op filmsector
  Graag wijzen we leden op het meldpunt van de Kunstenbond: een speciale website van de Kunstenbond,… Lees meer »