Aanvullende brief nav persbericht

Beste crew van Nederland, 

In de afgelopen week hebben verschillende beroepsgroepen en – verenigingen, maar ook individuele collega’s, gecoördineerd door de Dutch Academy for Film (DAFF), praktische oplossingen aangedragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalf-meter samenleving.   In totaal meer dan 70 collega’s (deels namens beroepsgroepen) hebben waardevolle en vindingrijke bijdragen geleverd. Ook hebben we inmiddels alle internationale protocollen ontvangen die momenteel circuleren van de Nordic Film Guide en UK protocol for safe working tot aan de US Protocol. Al deze informatie is door de DAFF verzameld tot één grote bron van kennis.  

In de tussentijd zijn NCP & NAPA – de twee producentenverenigingen - begonnen met het ontwikkelen van een generiek corona–protocol. Hierbij verwijzen wij naar het bijgevoegd persbericht. Alle informatie die de DAFF met jullie input heeft verzameld is gedeeld met de werkgroep voor het generieke corona–protocol voor de AV sector. Op basis hiervan zullen verantwoorde, werkbare en veilige richtlijnen opgesteld worden, die voorgelegd worden aan de overheid.

Hou hierbij rekening met het feit dat het niet alleen gaat om een 1,5 meter samenleving, maar ook over onderwerpen zoals verzekeringen, privacywetgeving, juridische afwegingen, de extra tijd die het filmen in een corona maatschappij met zich meebrengt en de extra kosten. 

Ongetwijfeld hebben jullie de verhalen gehoord dat er wel – zij het mondjesmaat - commercials gedraaid worden. Ook gaat het produceren van televisieprogramma’s door, zij het vaak in aangepaste vorm. Zolang men zich aan de RIVM-regels houdt kunnen sommige dingen doorgaan. Overigens zijn er ook steden die zelf actief verbieden dat in de openbare ruimte opnames gemaakt worden. Het zijn er overigens niet veel en het gerucht dat de commercials ‘simpelweg de boetes’ accepteren klopt niet. 

Echter hierbij komen we tot het grote verschil in een set voor commercials en drama. Commercials kunnen hun inhoud sneller en makkelijker toespitsen op het corona onderwerp. Simpel gezegd: er zal nu geen commercial gepitcht worden waarin 150 figuranten in een kroeg bier aan het drinken zijn. Commercial producties zijn nou eenmaal flexibeler en daarom lukt het om binnen de algemene richtlijnen van het RIVM toch voorzichtig, met beperkte mogelijkheden, kleine shoots te organiseren. 

Deze aanpassing qua inhoud is lastiger en tijdrovender voor dramaproducties. Zeker t.a.v. historische kostuumdrama’s, verhalen met veel figuratie, producties die in het buitenland willen draaien en intieme scenes met cast. Ook de verzekeringskwestie is ingrijpender: als de hoofdacteur van een commercial voor één draaidag ziek wordt, heeft dat andere consequenties dan een hoofdacteur van een serie met zestig draaidagen. 

Zoals gezegd; NCP & de NAPA zijn momenteel bezig met het opstellen van een generiek protocol. Het ministerie van OC&W heeft hier ook om gevraagd en is op de hoogte van het traject dat momenteel loopt.  

In het verlengde hiervan gaat de DAFF dit generieke protocol uitwerken voor de verschillende productie-departementen. Het geheel is bedoeld voor de hele sector, en is bedoeld om handvatten en tips & tricks aan te reiken die meegenomen kunnen worden zodra we weer kunnen opstarten. Er zijn meer oplossingen voor deze nieuwe vorm van film maken dan dat je misschien zelf kunt bedenken! 

We delen de mening van NCP & NAPA: het moet op een verantwoordelijke manier en er komt helaas meer bij kijken dan ‘alleen een mondkapje’ dragen. Dat betekent in elk geval te allen tijde 1,5 meter afstand houden. Zo lang er bijvoorbeeld nog geen betrouwbare tests beschikbaar zijn, zal ook het protocol niet kunnen voorzien in versoepeling hiervan. 

Heel veel dank voor alle input die wij mochten ontvangen, jullie betrokkenheid wordt enorm gewaardeerd en wordt meegenomen in de uitwerking. Mochten jullie andere input hebben neem contact op met office@daff.org

Wij zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang en betrokken houden bij het proces. 

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep, 

Dutch Academy For Film

 

 

 • Makers vragen aandacht voor jeugdfilm tijdens Gouden Kalf Competitie
  Verschillende makers hebben een brief opgesteld, gericht aan alle leden van de DAFF, om aandacht… Lees meer »
 • Workshop 'COVID MANAGER ON SET'
  De workshop voor juni zit inmiddels vol. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid voor een vervolg.… Lees meer »
 • Persbericht lancering AV Covid-10 Toolkit NL app
  PERSBERICHTAmsterdam, 2 juni 2020   NIEUWE APP BESCHIKBAAR VOOR TOOLKIT COVID-19 AUDIOVISUELE… Lees meer »
 • Gouden Kalf voor Costume Design!
  Met veel plezier delen we hierbij mede namens het Nederlands Film Festival mee dat het Gouden Kalf… Lees meer »
 • Aanvullende brief nav persbericht
  Beste crew van Nederland,  In de afgelopen week hebben verschillende beroepsgroepen en – verenigingen,… Lees meer »
 • Persbericht Corona Protocol AV-sector
  Minister Wiebes riep onlangs alle sectoren op om een plan op te stellen die past binnen de anderhalvemetereconomie.… Lees meer »
 • Filmmaker Boris Gerrets op 72-jarige leeftijd overleden
  Op 26 maart is documentairemaker Boris Gerrets (1948) na een ziekbed overleden. Boris was sinds… Lees meer »
 • COVID-19: steunmaatregelen Filmfonds
  In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van… Lees meer »
 • Nu te zien in het NFF Viewingsysteem
   Leden kunnen inloggen in het NFF Viewingsysteem. Ondervind je problemen? Neem dan contact op via… Lees meer »
 • Invloed corona-virus op filmsector
  Graag wijzen we leden op het meldpunt van de Kunstenbond: een speciale website van de Kunstenbond,… Lees meer »